SkinSens™


hospital Panel Placówki
ALLERGOSCOPE

(Allergic Skin Reaction Combined Spectra Imaging) – Ocena w warunkach klinicznych wyrobu medycznego SkinSens przeznaczonego do nieinwazyjnego obrazowania medycznego w podczerwieni wyników skórnych testów alergicznych typu punktowego („Prick Tests”) oraz typu płatkowego („Patch Tests”). Studium walidacyjne, porównawcze, czułości detekcyjnej nowej metody funkcjonalnego obrazowania termowizyjnego wyników skórnych testów alergicznych, wobec aktualnie obowiązującego referencyjnego standardu klinicznego stosowanego przy odczycie testów punktowych („Prick Tests”) oraz testów płatkowych („Patch Tests”).


MILTON ESSEX SA
ul J.P. Woronicza 31/348
02-640 Warszawa